Att paketera med en Multiheadvåg

Packning och vägning med Multiheadvågar

Betydelsen av en exakt produktvägning kan inte överdrivas. Bortsett från det lagliga kravet att producera förpackningar med den uppgivna vikten, så är det ett slöseri att överfylla förpackningar och på så sätt ge kunden gratis produkt. Detta är speciellt slösaktigt med tanke på den höga konkurrensen på dagens marknad.

Sen kan opålitliga och inkonsekventa förpackningar skada varumärkets rykte och tyvärr är de flesta livsmedel inte lätta att ge en förutbestämd vikt. Till exempel kan den individuella vikten på en köttbulle i en 200g förpackning variera kraftigt, vilket innebär att en förpackning kan snabbt gå från att väga för lite till alldeles för mycket genom att addera en enda köttbulle.

Som nästan alla som arbetar inom livsmedelsbranschen vet om, är lösningen till detta problem en multiheadvåg.

 

Hur fungerar en multiheadvåg?

MHW A10 MultiheadvågEn multiheadvåg, även känd som en multivåg, använder olika vågar för att generera precisa mätningar av produkter genom att kalkylera vikten i varje separat våg. Varje våg har sin egen belastningsmätare.

Processen börjar när produkten matas in på toppen av multivågen, där ett spridningssystem, normalt en vibrerande eller roterande kon, fördelar produkten i en rad linjära matningsplattor. Denna kon är utrustad med en belastningsmätare som kontrollerar flödet av produkten till multivågen. Flera gardiner placeras runt de linjära plattorna för att säkerställa att en jämn mängd produkt är tillgänglig för distribution till matningsbehållarna.

De linjära plattorna vibrerar individuellt. Amplituden och varaktigheten av vibrationerna varieras beroende på produktens karaktär. För klibbiga produkter krävs mycket vibrationer medans för ett fritt flödande produkt behövs en minimal vibration för att få produkten att röra sig.

Varje linjär platta levererar produkt i en matarbehållare. Till exempel i en 10-vägs vågsystem kommer 10 stycken linjära plattor leverera produkter till 10 stycken matningsbehållare. Efter varje tillförsel till matningsbehållarna kommer matarna sluta vibrera och vänta till matningsbehållarna har tömt innehållet till vägningsbehållarna.

Varje vägningsbehållare har en väldigt noggrann belastningsmätare som kalkylerar vikten av innehållet i vägningsbehållaren. Processorn i multivågen beräknar sedan den bästa kombinationen av tillgängliga vikter som krävs för att uppnå önskad målvikt.

När beräkningen är klar kommer de valda vägningsbehållarna öppnas och släppa ut den noggrant vägda portionen i förpackningen. Matningsbehållaren kommer sedan automatisk att öppna och fylla den tomma vägningsbehållaren. Ju fler vägningsbehållare på industrivågen, desto snabbare kan den beräkna korrekta kombinationer och fler noggrant vägda portioner kan produceras.

 

JW MultiheadvågHur hjälper Multiheadvågen ditt företag?

Multivågen kan hjälpa ett företag med följande

Att fylla påsar

Sortimentet av påsar som kan fyllas med en multivåg är enormt. Allt ifrån stora förpackningar på flera kilogram till små chipspåsar kan hanteras med hög hastighet och noggrannhet.

Flera komponenter i samma förpackning

Produkter som innehåller flera komponenter kan vägas och blandas i en multivåg, återigen med hög hastighet och noggrannhet. Industrivågen är indelad i sektioner, alla med sin egen matning. Till exempel kan en müsli innehålla nötter, torkad frukt och andra billigare ingredienser. Dessa kan matas in i olika vägningsbehållare, som sedan ser till att korrekt mängd utav varje komponent hamnar i förpackningen. Detta säkerställer att ingen förpackning fylls med för mycket utav de dyra komponenterna.

Placering på brickor

Ett välutvecklat distributionssystem ser till att kombinera hastigheten och noggrannheten hos en multivåg med en exakt, stänkfri leverans av produkten på brickor.

Här kan du läsa mer om våra multiheadvågar vi erbjuder på inplastic.