Flowpack är den moderna tidens packmaskin

Automatiserade flowpackmaskiner erbjuder unikt effektiv paketering då de kan hantera ett stort antal olika produkter oavsett bredd eller längd. Dessa högeffektiva packmaskiner är ett måste för alla verksamheter som har höga driftkrav

Flowpack är en sorts maskin som på senare tid har blivit oerhört populär inom såväl livsmedelssektorn som i övriga branscher. Detta har mycket att göra med att dessa maskiner erbjuder en relativt sett hög produktionsvolym samtidigt som de bibehåller väldigt konsekvent precision och driftsäkerhet. Maskinerna har kommit att bli kända för att i stort sett aldrig orsaka driftstopp, och på så sätt bli något utav en hörnsten i de flesta verksamheter. Även om de är särskilt vanligt förekommande när det kommer till förpackning av livsmedel, tack vare de stora justeringsmöjligheterna avseende bredd, längd och perforering, så är de numera också populära inom alla de industrier so har särskilda paketeringskrav.

Vi kan tillhandahålla automatiska flowpackmaskiner som lever upp till de högsta kraven gällande säkerhet och tillförlitlighet. Maskinernas pålitlighet har gång på gång bevisats, även under de mest krävande förhållandena. Automatiseringen innebär även att maskinerna på egen hand i stor utsträckning känner av och justerar förslutningen utifrån det som behöver paketeras. Resultatet blir en tät, säker och hygienisk påse som är anpassad utifrån innehållet.

Ett mer effektivt val för storskalig produktion

Det är knappast en slump att just flowpack är det givna alternativet för de flesta verksamheter där kapacitet och tillförlitlighet är avgörande. Möjligheten att få en förpackningsmaskin som är både unikt effektivt, certifierad att hantera livsmedel och mycket mer gör att flowpack skapar rätt förutsättningar för att såväl effektivisera nuvarande produktion som att öka produktionsnivån ytterligare. Få andra maskiner kan mäta sig med denna väldigt höga nivå av såväl person- som produktionssäkerhet. Med flowpack kan man vara säker på att varorna på ett tillförlitligt sätt skyddas mot omgivningens påfrestningar, utan att på något sätt minska produktionshastigheten. Med intelligent automatik och enkla möjligheter till snabba omställningar så passar dessa maskiner in i alla produktionslinjer, och kan göra mycket för att förbättra en befintlig verksamhet.

 • Modern packlösning som täcker de flesta verksamheters behov

 • Hög effektivitet som inte kompromissar med vare sig person- eller produktionssäkerhet

 • En långsiktig investering som säkerställer att paketering inte längre blir ett problem

Vill du ha hjälp med att välja ut en flowpackmaskin som passar just ditt företag och vision, kontakta oss via mejl eller ring direkt på +46 (0)8-408 04 480.

Att paketera med en Multiheadvåg

Multiheadvågar blandat

Packning och vägning med Multiheadvågar

Betydelsen av en exakt produktvägning kan inte överdrivas. Bortsett från det lagliga kravet att producera förpackningar med den uppgivna vikten, så är det ett slöseri att överfylla förpackningar och på så sätt ge kunden gratis produkt. Detta är speciellt slösaktigt med tanke på den höga konkurrensen på dagens marknad.

Sen kan opålitliga och inkonsekventa förpackningar skada varumärkets rykte och tyvärr är de flesta livsmedel inte lätta att ge en förutbestämd vikt. Till exempel kan den individuella vikten på en köttbulle i en 200g förpackning variera kraftigt, vilket innebär att en förpackning kan snabbt gå från att väga för lite till alldeles för mycket genom att addera en enda köttbulle.

Som nästan alla som arbetar inom livsmedelsbranschen vet om, är lösningen till detta problem en multiheadvåg.

 

Hur fungerar en multiheadvåg?

MHW A10 MultiheadvågEn multiheadvåg, även känd som en multivåg, använder olika vågar för att generera precisa mätningar av produkter genom att kalkylera vikten i varje separat våg. Varje våg har sin egen belastningsmätare.

Processen börjar när produkten matas in på toppen av multivågen, där ett spridningssystem, normalt en vibrerande eller roterande kon, fördelar produkten i en rad linjära matningsplattor. Denna kon är utrustad med en belastningsmätare som kontrollerar flödet av produkten till multivågen. Flera gardiner placeras runt de linjära plattorna för att säkerställa att en jämn mängd produkt är tillgänglig för distribution till matningsbehållarna.

De linjära plattorna vibrerar individuellt. Amplituden och varaktigheten av vibrationerna varieras beroende på produktens karaktär. För klibbiga produkter krävs mycket vibrationer medans för ett fritt flödande produkt behövs en minimal vibration för att få produkten att röra sig.

Varje linjär platta levererar produkt i en matarbehållare. Till exempel i en 10-vägs vågsystem kommer 10 stycken linjära plattor leverera produkter till 10 stycken matningsbehållare. Efter varje tillförsel till matningsbehållarna kommer matarna sluta vibrera och vänta till matningsbehållarna har tömt innehållet till vägningsbehållarna.

Varje vägningsbehållare har en väldigt noggrann belastningsmätare som kalkylerar vikten av innehållet i vägningsbehållaren. Processorn i multivågen beräknar sedan den bästa kombinationen av tillgängliga vikter som krävs för att uppnå önskad målvikt.

När beräkningen är klar kommer de valda vägningsbehållarna öppnas och släppa ut den noggrant vägda portionen i förpackningen. Matningsbehållaren kommer sedan automatisk att öppna och fylla den tomma vägningsbehållaren. Ju fler vägningsbehållare på industrivågen, desto snabbare kan den beräkna korrekta kombinationer och fler noggrant vägda portioner kan produceras.

 

JW MultiheadvågHur hjälper Multiheadvågen ditt företag?

Multivågen kan hjälpa ett företag med följande

Att fylla påsar

Sortimentet av påsar som kan fyllas med en multivåg är enormt. Allt ifrån stora förpackningar på flera kilogram till små chipspåsar kan hanteras med hög hastighet och noggrannhet.

Flera komponenter i samma förpackning

Produkter som innehåller flera komponenter kan vägas och blandas i en multivåg, återigen med hög hastighet och noggrannhet. Industrivågen är indelad i sektioner, alla med sin egen matning. Till exempel kan en müsli innehålla nötter, torkad frukt och andra billigare ingredienser. Dessa kan matas in i olika vägningsbehållare, som sedan ser till att korrekt mängd utav varje komponent hamnar i förpackningen. Detta säkerställer att ingen förpackning fylls med för mycket utav de dyra komponenterna.

Placering på brickor

Ett välutvecklat distributionssystem ser till att kombinera hastigheten och noggrannheten hos en multivåg med en exakt, stänkfri leverans av produkten på brickor.

Här kan du läsa mer om våra multiheadvågar vi erbjuder på inplastic.

 

 

Banderollering som förpackningsmetod

Olika förpackningsmetoder

När man ska besluta om förpackningsmetod för en produkt har man en rad olika faktorer som måste vägas mot varandra. Förpackningar ska skydda produkten, underlätta logistiken, skapa mervärde och sälja varan. Samtidigt vill man hålla kostnaderna nere och givetvis ha en miljövänlig förpackning med liten åtgång av material och möjlighet till återvinning.

En typ av förpackningsmaskin som uppfyller dessa hårda krav och kan användas till en stor mängd olika konsumentprodukter är så kallade banderollmaskiner. Dessa mångsidiga maskiner används för att a Dessa mångsidiga maskiner används för att förpacka och bunta ihop produkter med ett band av plastfilm eller papper. Detta band kombineras ofta med en plastfilm runt produkten för att skapa en attraktivare men ändå billig yttre förpackning. Alternativ som enkla plastband för att hålla ihop ett antal förpackningar är inte lika attraktiva ute i butik som en banderoll och tillför inte mervärde till produkten på samma sätt. Banderoller kan förses med eget tryck och kan därför anpassas för speciella kampanjer eller förses med produktinformation.

Olika användningsområden

Banderollmaskiner används till många olika typer av produkter. Några exempel är böcker och tidskrifter, olika former av färdigförpackade matvaror och nästan vilka andra typer av mindre produkter i regelbundna förpackningar som helst.

Banderollmaskiner

För att kunna använda sig av banderollering i sin förpackningsprocess krävs de att man skaffar sig rätt förpackningsmaskin för jobbet. Vad man behöver för banderollmaskin kan skifta en hel del beroende på vad för slags produkter den ska användas till och vilka volymer den behöver kunna hantera. Utöver detta bör man ta dessa ytterligare faktorer med i beräkningarna:

 • Märke: Det är viktigt att man har en leverantör av banderollmaskiner som man kan lita på och som kan leverera flexibla lösningar och som man kan lita på vad det gäller driftsäkerhet och service.
 • Användningsområde: Givetvis har man oftast en bra idé om vad man ska använda banderollmaskinen till just nu. Men för att minimera framtida kostnader bör man också fundera på potentiella framtida användningsområden. Ska ni börja med nya produkter i ett annat format där banderollmaskinen kan användas eller finns det potential till nya kampanjer där rätt sorts banderoll kan bidra till ökad försäljning? Tänk i så fall på att banderollmaskinen måste klara av även dessa framtida användningsområden.
 • Frekvens: Ska maskinen användas till en rad olika produkter dagligen eller endast i undantag vid specifika kampanjer? För det första är en mindre maskin som kan flyttas när den inte är i bruk att föredra medan en en större kan producera mer. Det är en fråga du bör ställa dig själv.
 • Flexibilitet: Beroende på hur frekvent maskinen ska användas blir kravet på flexibilitet större. Hur snabbt och enkelt omställningar kan göras kommer ha stor påverkan på produktiviteten när maskinen används frekvent. Vilka typer av material som maskinen klarar av att använda är också viktigt att informera sig om. Både typ av material och tjocklek är viktiga parametrar.

I slutändan så är det bra om du har ett ”hum” av vilken typ av maskin som du behöver. Vi på Inplastic kan självklart hjälpa till och sen hitta den perfekta banderollmaskinen som passar till just ditt företag.

Hoppas det var informativt och skulle du ha några frågor så får ni gärna höra av er.

 

 

Hur fungerar flowpack?

Flowpack – En förpackningsmaskin för livsmedel

Flowpack är en del av många förpackningslinor inom livsmedel och andra konsumentprodukter. Att på ett effektivt sätt kunna förpacka produkter i skyddande plastförpackningar är en förutsättning för många former av modern livsmedelstillverkning. Men hur fungerar det egentligen när man använder sig av en flowpackmaskin för att förpacka livsmedel?

Inmatning

När produkterna anländer till flowpackmaskinen kan detta ske på två sätt:

 • Manuellt: Varan kommer direkt från produktion och lastas på bandet för förpackning av en arbetare.
 • Automatiskt: Varan anländer från ett tidigare steg i produktionslina via löpande band. Det kan röra sig om varor som kommet direkt från produktion till flowpack som enda förpackningssteg. Ett exempel på detta är till exempel korvar som förpackas direkt i en fryspåse för att sedan gå ut till kyllager och vidare till leverans. Ett annat vanligt arbetssätt är att flowpackmaskinen matas från ett tidigare förpacknings moment. Till exempel kan en vara packas i tråg för att sedan omslutas med plast eller krympfilm via flowpackmaskinen.

Förpackning

Flowpackmaskinen matar sedan förpackningsplast från en rulle och förpackning försluts sedan hermetiskt kring varje enskild produkt via delar som förseglar påsen kring produkten och sedan kapar den på lämplig längd. I de fallet krympfilm används är det vanligt att flowpackmaskinen kombineras med en krymfilmstunnel som varan passerar igenom. I tunneln värms filmen via värmeelement som får den att sluta tätt kring produkten. Ett exempel på detta är frysta pizzor som oftast omsluts av en skyddande plastfilm för att sedan förpackas i en pappförpackning. Efter detta lämnar vara flowpackmaskinen och kan sedan gå vidare via conveyor antingen till ytterligare förpackningssteg eller direkt till emballering och varulager.

Smarta funktioner

Moderna flowpackmaskiner är utrustade med en stor mängd smarta funktioner som hjälper till att höja effektivitet och driftsäkerhet. Möjligheten att ställa om maskinen för produkter i olika storlekar är stor och efter en inledande konfigurering kan omställningen ske med några enkla knapptryckningar. Maskinen har också vanligen funktioner för att själv identifiera avvikande produkter och kan förpacka korrekt oavsett om olika produkter har olika längd. Detta gör att man kan undvika driftstopp för långa omställningar och att man istället kan hålla en jämn och förutsägbar produktionstakt.

Utöver detta finns det en rad speciallösningar för olika typer av livsmedel och andra produkter. Somliga maskiner är specialkonstruerad för vissa specifika produkter som till exempel fryst fisk eller bröd och innehåller specialfunktioner för att packa dessa på ett hygeniskt och produktskyddande sätt. Andra allroundmaskiner är ämnade för att kunna flyttas mellan olika linor och passar utmärkt för företag som har stor variation på sina produkter och tillverkar små serier.

Läs mer om våra flowpackmaskiner här eller kontakta oss direkt för en offert!

 

Påsmaskiner – Vad ska du välja?

Påsmaskiner

PÅSMASKINER – DE BÄSTA FÖRPACKNINGSMASKINERNA

Påsmaskiner är praktiska förpackningsmaskiner som paketerar allt från livsmedel till reservdelar, skruvar, vätskor, granulat och pulvebaserader produkter. Det finns påsmaskiner i flera olika modeller och utföranden för olika typer av industribehov. Här berättar vi mer om vilka modeller som finns tillgängliga på den svenska marknaden och hur man bäst väljer en påsmaskin utefter ens egna, specifika förpackningsbehov.

ALLMÄNT OM FÖRPACKNINGSMASKINER

En förpackningsmaskin är en grundläggande del inom all produktion som kräver paketering av livsmedel. Därför är det fundamentalt att man väljer rätt maskin för industri förpackning. Driftsäkerhet, hygien och användarvänlighet är avgörande. En bra förpackningsmaskin måste tåla våta miljöer och kunna rengöras på ett praktiskt sätt. Maskinen måste dessutom kunna anpassas till nya krav och behov utan att hållbarheten påverkas. Kvaliteten på maskinen är därför av yttersta vikt.

Letar du efter en förpackningsmaskin som kan stå pall även om produktionen skulle förändras är ett multisystem att rekommendera. I en förpackningsmaskin med multisystemteknologi finns flera förpackningslösningar tillgängliga, bland annat skinförsegling, gas- eller vakuumförpackning, stretchförsegling och flerfacksalternativ. Därtill går det även att anpassa form och storlek på förpackningen efter behov.

Bild: Inplastic.se

 

Påsmaskiner är särskilt lämpade för förpackning av livsmedel och övrigt material med höga krav på hygien. På ett enkelt och praktiskt sätt förpackar påsmaskiner produkter i allt från tunna påsar till kraftigare varianter som tål mycket tyngd och volym (till exempel metall och reservdelar). Vanligtvis produceras påsarna i 35-125 my.

Vill du ha en särskild grafik eller färg på påsarna går det att ställa in detta tack vare moderna påsmaskiners avancerade teknologi. Andra vanliga önskemål är påsar med ventilationshål eller easy-open-funktioner för enklare öppning.

Banderollmaskiner hör också till samma kategori av förpackningsmaskiner. En banderollmaskin bandar dina varor på ett effektivt sätt. Det är vanligt att man banderollerar böcker, tidskrifter, CD-skivor och vissa livsmedel såsom pizzor, korvförpackningar och diverse brödprodukter. En banderollmaskin i standardmodell går att använda inom ett flertal områden, från bandning till individuell varumärkning.

6 TIPS PÅ HUR DU VÄLJER RÄTT PÅSMASKIN

 1. De påsmaskiner som finns tillgängliga på den svenska marknaden skiljer sig avsevärt åt i kapacitet. Därför är det viktigt att först identifiera vilka reella produktionsbehov som finns innan man investerar i en påsmaskin.
 2. En del modeller kan förpacka flera olika produkter genom att byta storlek på påsarna och justera öppningen. Har du flera olika produktlinjer att förpacka kan en sådan variant vara en utmärkt lösning.
 3. Helautomatisk eller manuell? Det beror på vilka resursbehov som finns. Enklare halvautomatiska modeller är billigare än helautomatiska datorstyrda påsmaskiner som kan kosta uppemot 100 000 kronor. Självklart är det kapitalet som styr investeringen men låt dig i första hand vägledas av behovet, inte prislappen.
 4. Producerar du livsmedel och behöver en påsmaskin som möter specifika hygieniska krav? Välj i så fall en rostfri modell som är enkel att rengöra.
 5. Det går att köpa begagnade påsmaskiner för en tredjedel av vad det kostar att köpa en ny. Satsar du på en begagnad modell så se till att den har tillräckligt hög kapacitet för att hålla produktionen i högvarv.
 6. Mindre påsmaskiner kan takta upp till 100 påsar per minut. Ta reda på vilka förpackningsbehov ditt företag har innan du väljer en maskin med en lägre kapacitet (och kostnad).

 

OLIKA MODELLER OCH UTFÖRANDEN

Olika påsmaskiner har olika funktioner. En del maskiner är designade för större påsar och passar bra till postorder och e-handelförpackning. Maskiner för större påsar taktar vanligtvis ett mindre antal påsar per minut.

Andra mer kompakta maskiner kommer med en direktmonterad printer. Dessa lämpar sig väl för individuell märkning av påsarna.

Bild: Inplastic.se

Horisontella påsmaskiner passar bra för produkter som behöver förstärkning eller zip-lock. Här sker matningen av påsarna horisontellt, därav namnet.

Det finns även riktigt små påsmaskiner som kan ställas på bordet eller kontoret. Dessa har oftast en begränsad produktionskapacitet med en hastighet på 20-25 påsar per minut.

Bild: Inplastic.se

Oavsett vilken modell du väljer är det viktigt att du kontrollerar att maskinen är CE märkt. CE-märket är ett bevis på att maskinen har tillverkats enligt EU:s säkerhetskrav. För att få säljas inom EES-området krävs det att produkten är CE märkt. Annars kan det bli svårt att få din garanti att gälla om något skulle gå sönder.

TEKNOLOGI

Den inbyggda teknologin i varje påsmaskin är vad som styr allt från kapacitet till kvalitet. Vare sig du letar efter vertikala eller horizontella påsmaskiner, automatiska eller halvautomatiska varianter, är det viktigt att undersöka vilken teknologi som ligger bakom maskinen du tänkt köpa.

Det kanske enklaste sättet att avgöra en påsmaskins kapacitet är att se till produktionen. Taktade påsmaskiner har en kapacitet som varierar från 10 och upp till 400 påsar per minut. En standardvariant kan dock takta närmare 80 påsar per minut.

 

Bild: Pexels.com

Därutöver bör man se till vilka funktioner som finns tillgängliga i maskinen. Optioner som utpressning av luft, påssträckare, våg, räkneverk bör kollas upp. Ta också reda på hur pass högproduktivt själva påsförpackningssystemet är.

Än en gång är det en fråga om vilka industriella behov som föreligger. Det finns system för skonsammare förpackning av känsliga livsmedel och modeller med en mängd olika påsalternativ – med eller utan förslutbara blixtlås, perforeringar, fack etc. Hanterar du livsmedel kan en maskin med flowpack-teknologi vara en bra lösning. Flowpack maskiner är manuella eller semiautomatiska varianter med hög driftsäkerhet och kan hantera en produktionsvolym på närmare 600 påsar/timme.

KOSTNADER FÖR EN PÅSMASKIN

Men vad kostar det att köpa en påsmaskin? Driver du ett start-up förpackningsföretag kan det vara bra att börja smått och successivt byta ut gammalt mot nytt i takt med att företaget växer. En standardmodell kan kosta från 60,000 kronor beroende på märke och inbyggda funktioner. Små modeller för begränsat bruk kan kosta strax över 25,000 kronor. Om maskinen är helautomatisk kostar den förstås mer än en halvautomatisk variant.

Väljer du att köpa en begagnad förpackningsmaskin går det att få tag på varianter av äldre modell från 35,000 kronor.

PÅSMASKINER FÖR SMÅ OCH STORA BEHOV

En bra påsmaskin kan göra förpackningsarbetet snabbare och enklare. Behöver du vägledning inför ditt köp? En komplett katalog över påsmaskiner, maskindelar och tillbehör till påsmaskiner samt andra modeller av förpackningsmaskiner kan du hitta här.

Lycka till i ditt sökande efter den perfekta påsmaskinen!