Flowpack är den moderna tidens packmaskin

Automatiserade flowpackmaskiner erbjuder unikt effektiv paketering då de kan hantera ett stort antal olika produkter oavsett bredd eller längd. Dessa högeffektiva packmaskiner är ett måste för alla verksamheter som har höga driftkrav

Flowpack är en sorts maskin som på senare tid har blivit oerhört populär inom såväl livsmedelssektorn som i övriga branscher. Detta har mycket att göra med att dessa maskiner erbjuder en relativt sett hög produktionsvolym samtidigt som de bibehåller väldigt konsekvent precision och driftsäkerhet. Maskinerna har kommit att bli kända för att i stort sett aldrig orsaka driftstopp, och på så sätt bli något utav en hörnsten i de flesta verksamheter. Även om de är särskilt vanligt förekommande när det kommer till förpackning av livsmedel, tack vare de stora justeringsmöjligheterna avseende bredd, längd och perforering, så är de numera också populära inom alla de industrier so har särskilda paketeringskrav.

Vi kan tillhandahålla automatiska flowpackmaskiner som lever upp till de högsta kraven gällande säkerhet och tillförlitlighet. Maskinernas pålitlighet har gång på gång bevisats, även under de mest krävande förhållandena. Automatiseringen innebär även att maskinerna på egen hand i stor utsträckning känner av och justerar förslutningen utifrån det som behöver paketeras. Resultatet blir en tät, säker och hygienisk påse som är anpassad utifrån innehållet.

Ett mer effektivt val för storskalig produktion

Det är knappast en slump att just flowpack är det givna alternativet för de flesta verksamheter där kapacitet och tillförlitlighet är avgörande. Möjligheten att få en förpackningsmaskin som är både unikt effektivt, certifierad att hantera livsmedel och mycket mer gör att flowpack skapar rätt förutsättningar för att såväl effektivisera nuvarande produktion som att öka produktionsnivån ytterligare. Få andra maskiner kan mäta sig med denna väldigt höga nivå av såväl person- som produktionssäkerhet. Med flowpack kan man vara säker på att varorna på ett tillförlitligt sätt skyddas mot omgivningens påfrestningar, utan att på något sätt minska produktionshastigheten. Med intelligent automatik och enkla möjligheter till snabba omställningar så passar dessa maskiner in i alla produktionslinjer, och kan göra mycket för att förbättra en befintlig verksamhet.

  • Modern packlösning som täcker de flesta verksamheters behov

  • Hög effektivitet som inte kompromissar med vare sig person- eller produktionssäkerhet

  • En långsiktig investering som säkerställer att paketering inte längre blir ett problem

Vill du ha hjälp med att välja ut en flowpackmaskin som passar just ditt företag och vision, kontakta oss via mejl eller ring direkt på +46 (0)8-408 04 480.

Ett brett utbud av påsmaskiner

Påsmaskiner

Påsmaskiner är ett givet alternativ där varor eller produkter på ett kategoriskt sätt behöver paketeras i påsar. Med kvalitativa maskiner så säkerställer man långsiktigt kostnadseffektiv och säker drift

Vad som kännetecknar påsmaskiner är att de motsvarar en sorts helhetslösning för allt som har med paketering i påsar att göra. De är numera vanligt förekommande vid livsmedelspaketering, paketering av komponenter, paketering av muttrar och skruvar och i stort sett alla andra situationer där det är viktigt att fördela produkter i påsar. I vårt utbud av påsmaskiner så finner ni ett stort antal produkter som täcker de flesta behov. Detta gäller oavsett om ni behöver paketera utifrån vikt, antal, storlek eller enheter. Genom att satsa på riktigt bra maskiner som förblir prisvärda även vid regelbundet användande så har vi blivit ett populärt för såväl de med små- som storskaliga behov.

Alla våra produkter lever upp till höga krav på kostnadseffektiv produktion, leveranssäkerhet och konsekvent resultat. Tack vare modern konstruktion är de enkla att sköta och rengöra, utan att underhållskraven blir allt för stora. Maskinerna är även tillräckligt effektiva för att bli ett givet inslag i samtliga moderna industrier. De individuella påsförpackningsmaskinerna och de kompletta påspaketeringssystemen är tillräckligt mångfacetterade för att täcka alla de särskilda önskemål som våra kunder har, vilket har gjort att vi fått många återkommande kunder som värdesätter vår förmåga att tillhandahålla maskiner utifrån enskilda och unika preferenser.

Påsförpackning utifrån individuella behov och önskemål

Det är även enkelt att utöka påsmaskinerna med relevanta tillbehör. Vilka funktioner och maskinvariationer som man är i behov av varierar så klart stort utifrån den egna verksamheten, men kan handla om streckkodsskrivare, vertikal konstruktion, rostfria komponenter och så vidare. Genom att satsa på maskiner med hög nivå av kompatibilitet så kan vi därmed tillhandahålla ett stort antal olika konstruktioner och praktiska tillbehör. På så sätt kan vi tillgodose önskemål från de flesta industrier, och kan tillhandahålla såväl kompletta maskiner som komponenter för att säkerställa trygg och pålitlig packning i påsar.

  • Stora möjligheter att anpassa utifrån specifika verksamheters behov

  • Vanligt förekommande inom de flesta branscher där man behöver smidig påspaketering

  • Effektiva även när det som paketeras behöver sorteras utifrån antalet enheter eller vikt

Har du frågor om påsmaskiner eller vill du hjälp med att välja ut en som passar just dina behov? Tveka inte och hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi kan även visa dessa maskiner live i Stockholm så att du får se hur de fungerar. Kontakta oss så hjälper vi dig!