Banderollering som förpackningsmetod

Olika förpackningsmetoder

När man ska besluta om förpackningsmetod för en produkt har man en rad olika faktorer som måste vägas mot varandra. Förpackningar ska skydda produkten, underlätta logistiken, skapa mervärde och sälja varan. Samtidigt vill man hålla kostnaderna nere och givetvis ha en miljövänlig förpackning med liten åtgång av material och möjlighet till återvinning.

En typ av förpackningsmaskin som uppfyller dessa hårda krav och kan användas till en stor mängd olika konsumentprodukter är så kallade banderollmaskiner. Dessa mångsidiga maskiner används för att a Dessa mångsidiga maskiner används för att förpacka och bunta ihop produkter med ett band av plastfilm eller papper. Detta band kombineras ofta med en plastfilm runt produkten för att skapa en attraktivare men ändå billig yttre förpackning. Alternativ som enkla plastband för att hålla ihop ett antal förpackningar är inte lika attraktiva ute i butik som en banderoll och tillför inte mervärde till produkten på samma sätt. Banderoller kan förses med eget tryck och kan därför anpassas för speciella kampanjer eller förses med produktinformation.

Olika användningsområden

Banderollmaskiner används till många olika typer av produkter. Några exempel är böcker och tidskrifter, olika former av färdigförpackade matvaror och nästan vilka andra typer av mindre produkter i regelbundna förpackningar som helst.

Banderollmaskiner

För att kunna använda sig av banderollering i sin förpackningsprocess krävs de att man skaffar sig rätt förpackningsmaskin för jobbet. Vad man behöver för banderollmaskin kan skifta en hel del beroende på vad för slags produkter den ska användas till och vilka volymer den behöver kunna hantera. Utöver detta bör man ta dessa ytterligare faktorer med i beräkningarna:

  • Märke: Det är viktigt att man har en leverantör av banderollmaskiner som man kan lita på och som kan leverera flexibla lösningar och som man kan lita på vad det gäller driftsäkerhet och service.
  • Användningsområde: Givetvis har man oftast en bra idé om vad man ska använda banderollmaskinen till just nu. Men för att minimera framtida kostnader bör man också fundera på potentiella framtida användningsområden. Ska ni börja med nya produkter i ett annat format där banderollmaskinen kan användas eller finns det potential till nya kampanjer där rätt sorts banderoll kan bidra till ökad försäljning? Tänk i så fall på att banderollmaskinen måste klara av även dessa framtida användningsområden.
  • Frekvens: Ska maskinen användas till en rad olika produkter dagligen eller endast i undantag vid specifika kampanjer? För det första är en mindre maskin som kan flyttas när den inte är i bruk att föredra medan en en större kan producera mer. Det är en fråga du bör ställa dig själv.
  • Flexibilitet: Beroende på hur frekvent maskinen ska användas blir kravet på flexibilitet större. Hur snabbt och enkelt omställningar kan göras kommer ha stor påverkan på produktiviteten när maskinen används frekvent. Vilka typer av material som maskinen klarar av att använda är också viktigt att informera sig om. Både typ av material och tjocklek är viktiga parametrar.

I slutändan så är det bra om du har ett ”hum” av vilken typ av maskin som du behöver. Vi på Inplastic kan självklart hjälpa till och sen hitta den perfekta banderollmaskinen som passar till just ditt företag.

Hoppas det var informativt och skulle du ha några frågor så får ni gärna höra av er.